VRIJMETSELAARSLOGE DE SCHAKEL

Door de eeuwen heen hebben mensen behoefte aan geestelijke activiteit en daaraan wordt op de meest uiteenlopende wijzen vorm gegeven. Hetzij op religieuze basis in kerken, in filosofische groeperingen, sekten, genootschappen op levensbeschouwelijke basis, enz. Een belangrijke organisatie die in Nederland al sinds 1733 op het levensbeschouwelijke terrein werkzaam is, is Vrijmetselarij. De leden komen samen in wat men noemt ‘werkplaatsen’ of ‘loges’.
De groep is bij voorkeur niet groter dan 50 personen, om een goed persoonlijk contact mogelijk te maken. Typisch kenmerk van Vrijmetselarij is dat zij gericht is op -, en uitgaat van de persoon zelf. De samenwerking in loges kenmerkt zich door het samenspel van mensen die zelfstandig zoeken naar waarheid. In dat samenspel ontwikkelt zich een bepaalde sfeer, een bepaalde belangstelling, hetzij wetenschappelijk gericht, dan wel filosofisch, historisch, charitatief of anderszins. Loges en hun leden zijn daarbij ook een weerspiegeling van de maatschappij waarin wij leven.
Géén sekte, geloof of religie. Wel een duidelijk positief gerichte levenshouding, zonder dwang of dogma. Gelijkwaardigheid voor alle mensen. De algemene broederschap van mensen. Werken aan het welzijn van de gemeenschap.

Een vrijmetselaar …

Werkt aan zichzelf en zoekt zelfstandig naar waarheid.

Denkt en praat over de wezenlijke zaken van het leven.

Is verantwoordelijk voor eigen doen en laten.

Spreekt het bovenstaande u aan?  Bent u nieuwsgierig naar onze werkwijze?

Stuur dan een e-mail naar secretaris@logedeschakel.nl

Loge De Schakel | (Bezoek-adres); Muys van Holygang 10 | 3311 GM | DORDRECHT